استاد خود را از همینجا جستجو و انتخاب نمایید...اساتید برتر


نام شما

تدریس خصوصی و مشاوره آموزشی

تدریس مفهومی با کمترین هزینه

آموزش سریع زبان فرانسه و مکالمه روان (همزمان گرامر) 28 سال تجربه ی علمی و حرفه ای در زبان فرانسه و30 سال اقامت در پاریس /برگزاری کلاس های آزمون های TCFQ -TEFAQ

نام شما

تدریس خصوصی و مشاوره آموزشی

تدریس مفهومی با کمترین هزینه

آموزش سریع زبان فرانسه و مکالمه روان (همزمان گرامر) 28 سال تجربه ی علمی و حرفه ای در زبان فرانسه و30 سال اقامت در پاریس /برگزاری کلاس های آزمون های TCFQ -TEFAQ

نام شما

تدریس خصوصی و مشاوره آموزشی

تدریس مفهومی با کمترین هزینه

آموزش سریع زبان فرانسه و مکالمه روان (همزمان گرامر) 28 سال تجربه ی علمی و حرفه ای در زبان فرانسه و30 سال اقامت در پاریس /برگزاری کلاس های آزمون های TCFQ -TEFAQ

نام شما

تدریس خصوصی و مشاوره آموزشی

تدریس مفهومی با کمترین هزینه

آموزش سریع زبان فرانسه و مکالمه روان (همزمان گرامر) 28 سال تجربه ی علمی و حرفه ای در زبان فرانسه و30 سال اقامت در پاریس /برگزاری کلاس های آزمون های TCFQ -TEFAQ

نام شما

تدریس خصوصی و مشاوره آموزشی

تدریس مفهومی با کمترین هزینه

آموزش سریع زبان فرانسه و مکالمه روان (همزمان گرامر) 28 سال تجربه ی علمی و حرفه ای در زبان فرانسه و30 سال اقامت در پاریس /برگزاری کلاس های آزمون های TCFQ -TEFAQ

نام شما

تدریس خصوصی و مشاوره آموزشی

تدریس مفهومی با کمترین هزینه

آموزش سریع زبان فرانسه و مکالمه روان (همزمان گرامر) 28 سال تجربه ی علمی و حرفه ای در زبان فرانسه و30 سال اقامت در پاریس /برگزاری کلاس های آزمون های TCFQ -TEFAQ


 
تعداد سایت
 
تعداد استاد
 
تعداد محتوا
 
تعداد بازدید

آگهی های پر بازدید

آخرین اخبار و مطالب آموزشی

موردی یافت نشد.